Naše Služby

Výsledky vyhľadávania

Poskytované služby vo vzťahu k nehnuteľnostiam

Zriadenie OIB (chorvátskeho daňového čísla), bez ktorého tam  nie je možné spisovať zmluvy, nič vlastniť ani byť prihlásený (napr. na pobyt)

Preverenie vlastníctva a legálnosti dokumentácie predmetných nehnuteľností

Vyjednávanie o predajnej cene

Pripravenie a odovzdanie dokumentácie na základe povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona o dani z predaja nehnuteľnosti

Odborná pomoc pri uzatváraní Zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy

Dohľad a pomoc kupujúcim pri prepísaní vlastníckych práv do pozemkových kníh vrátane zaplatenia poplatkov

Pomoc pri založení bankového účtu v miestnej banke. 

V prípade záujmu o prenájom reality v Chorvátsku – podľa typu nehnuteľnosti, ktorý si vyberiete, vám vieme sprostredkovať renomovanú firmu zaoberajúcu sa  prenájmom nehnuteľností.

Zabezpečujeme obhliadky vybraných nehnuteľností prostredníctvom pracovníkov našej partnerskej agentúry, sídliacej v Splite

V prípade potreby sme pri obhliadke nehnuteľnosti schopní bezplatne zabezpečiť aj prítomnosť certifikovaného tlmočníka do slovenského jazyka

V prípade, že sa v Chorvátsku zdržíte dlhšie, pomôžeme vám so zabezpečením ubytovania či s transferom z/na medzinárodné letisko v Splite. Ďalej vám potom vieme pomôcť s problematikou chorvátskej legislatívy, spojenej s kúpou nehnuteľnosti, to znamená vyhotovenie kúpnej zmluvy a zápis do katastra nehnuteľností a taktiež prihlásenie na daňovom úrade pre platbu dane z prevodu nehnuteľnosti. Pomôžeme vám samozrejme aj s prepisom vody, elektriny, telefónnej linky a poplatkov obci (komunalija) na Vaše meno.

Trh s chorvátskymi nehnuteľnosťami je veľmi špecifický, minimálne 50% všetkých nehnuteľností nemá v poriadku dokumentáciu z dôvodu rozpadu bývalej Juhoslávie a následnej vojne medzi Srbskom a Chorvátskom. Dokumentácia sa skladá zo stavebného povolenia, kolaudačného schválenia a zápisu do Listu vlastníctva na katastri.  Mnoho nehnuteľností má napríklad skutočného majiteľa odlišného od majiteľa uvedeného na Liste vlastníctva. Preto sa neodporúča v Chorvátsku kupovať, alebo prenajímať nehnuteľnosť „na vlastnú päsť“,  pretože len realitná spoločnosť, ktorá má všetky potrebné certifikáty a záruky, vám vie garantovať,  že sa predaj nehnuteľnosti uskutoční zákonnou cestou. 

Naša spoločnosť EVIreality s.r.o. sa Vám zaručuje, že všetky nami ponúkané nehnuteľnosti sú majetkovo právne vysporiadané a preverené pracovníkmi partnerskej právnej kancelárie. 

Postup pri kúpe nehnuteľnosti v Chorvátsku

Kupujúci v Chorvátsku za nehnuteľnosť zaplatí:

Daň za prevod nehnuteľnosti je od 01.01.2019 znížená zo 4% na 3%, platí ju podľa chorvátskych zákonov kupujúci a vymeriava ju Finančný úrad na základe údajov z kúpnej zmluvy, podľa miestnych trhových cien. To je v prípade, keď dom bol postavený alebo pozemok nadobudnutý do 31.12.1997. Po tomto dátume sa zaviedlo v Chorvátsku DPH, takže novšie nehnuteľnosti už podliehajú DPH vo výške 25%. DPH samozrejme platí predávajúci – právnická osoba, pokiaľ je platcom DPH. Pokiaľ nie je, platí sa len 3% daň, ale to v réžii kupujúceho. Pokiaľ je však predávajúcim právnická osoba, ktorá nemá nehnuteľnosť vo vlastníctve dlhšie ako 24 mesiacov, pričom nehnuteľnosť nebola používaná, platí sa len daň z ceny pozemku, na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, čo je výrazná úspora.

Záujemca musí teda počítať s tým, že celkový obnos, ktorý bude musieť zaplatiť za nehnuteľnosť, sa skladá zo štyroch častí (v tomto poradí):

Chorvátske zákony sú v tomto veľmi špecifické a je potrebné ich presne dodržiavať, inak hrozia dosť veľké finančné sankcie.

Naša spoločnosť EVIreality s.r.o., Vám všetky tieto služby pomôže zaistiť (nie však zaplatiť).

Porovnaj nehnuteľnosti